Als club hopen wij dat wij hier nooit mee geconfronteerd worden, maar je mag nooit aan struisvogel politiek doen en daarom vinden wij het ook raadzaam om een CLUB-API (= Aanspreekpersoon Integriteit) aan te stellen.

Incidenten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen.

Het is belangrijk dat in sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een Club API maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met een melding terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

Daarom delen wij u mee dat vanaf heden Sabrina de Pauw, onze Club Api wordt. Zij is integratieve psychotherapeut en heeft haar eigen praktijk www.innermove.be . Zij zal indien nodig problemen met de nodige discretie behandelen en daar dan, in samenspraak met het bestuur de nodige actie voor ondernemen.

U kan Sabrina, mama van Josse en Folke, persoonlijk aanspreken, haar contacteren via haar gsm 0479/261415 of ook een Chat bericht sturen naar haar Twizzit account.