Contactgegevens: 


Lidgeld en kledijwaarborg:

Bij Scaldis betaal je lidgeld per seizoen. Jeugdleden die nog nooit gekorfbald hebben krijgen 1 maand GRATIS een PROMO lidmaatschap. Gedurende die maand ben je verzekerd, maar kan je eens rustig uittesten of korfballen je sport kan worden. 

Om een gans jaar (= 10 maanden) te korfballen betaal je bij Scaldis volgende lidgelden:

  • U5/U7: € 60,00
  • Jeugdleden: U9 tem U17: € 150,00
  • Jeugdleden U19: € 160.00
  • Kernspelers: € 205,00
  • Gewestelijke spelers: € 140,00
  • Adherent/Recreant/Steunende leden € 70,00

Wij geven ook Familiekortingen: 10%, 15% en 20% voor respectievelijk 3 - 4 of meer dan 4 gezinsleden op hetzelfde adres.

Nieuwe leden, betalen lidgeld in twaalfden voor het lopende kalenderjaar.

Leden die een afbetalingsplan wensen kunnen die steeds aanvragen bij het secretariaat (Ann Van regemortel) of onze penningmeester (Pit Swinnen)

U betaalt ook éénmalig een kledijwaarborg van € 50,00 per spelend lid. Bij de jeugd krijgt u daarvoor 2 speeltruitjes (1 in het oranje en 1 in het blauw) en een blauwe short of rokje. Het traingingspak voor de jeugd dient wel nog apart aangekocht te worden. U kan dit gewoon bij onze kledijleverancier SCHAESSENS SPORT bestellen: https://www.schaessenssport.be/nl/webshop/index.htm#!/R-Scaldis-Sporting-Club/c/61634062

 

Twizzit: 

Ons communicatiekanaal binnen de club is Twizzit. Alle leden krijgen een persoonlijk account op dit platform. Bij aansluiting krijgt u een link om in te loggen. Wij maken ook een account aan voor minstens 1 van de ouders als “Sympathisant”. Via dit kanaal ontvangt u de nodige info over onze club. U kan zelf communiceren via dit kanaal met andere leden, trainers en bestuursleden. Ook het lidgeldfactuur verschijnt hier in uw account. Elke ouder en lid wordt verondersteld af en toe zijn of haar steentje bij te dragen en zal dus een paar keer per seizoen gevraagd worden om mee de toog te doen of aan de inkom in de zaal te zitten. Dit schema wordt tijdig ingevoerd in de agenda van Twizzit en verspreid via onze Scaldisbode, die 2x per maand verschijnt. Onderling wisselen is natuurlijk altijd mogelijk, maar wij zijn een club van “vrijwilligers” en als iedereen wat meewerkt is het aangenaam voor iedereen. In dezelfde agenda verschijnt de info over de trainingen, maar ook onze nevenactiviteiten kan u hier terugvinden.

Club-Api:

Als club hopen wij dat wij hier nooit mee geconfronteerd worden, maar je mag nooit aan struisvogel politiek doen en daarom vinden wij het ook raadzaam om een CLUB-API (= Aanspreekpersoon Integriteit) aan te stellen.

Incidenten van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen.

Het is belangrijk dat in sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een Club API maakt het voor iedereen duidelijk waar hij of zij met een melding terecht kan, en verzekert een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

Daarom delen wij u mee dat vanaf heden Sabrina de Pauw, onze Club Api wordt. Zij is integratieve psychotherapeut (i.o.). Heeft haar eigen praktijk bij www.innermove.be en werkt in een groepspraktijk www.coachingcompany.be. Zij zal indien nodig problemen met de nodige discretie behandelen en daar dan, in samenspraak met het bestuur de nodige actie voor ondernemen.

U kan Sabrina, mama van Josse en Folke, persoonlijk aanspreken, haar contacteren via haar gsm 0479/261415 of ook een Chat bericht sturen naar haar Twizzit account.