In onderstaande folder "formulieren" vindt u de belangrijkste administratieve documenten terug:

  • Aangifte formulier sportongeval
  • Medische fiche in te vullen door de (sport)arts bij vernieuwing van of aanvraag van een licentie
  • Affiliatie aanvraag formulier KBKB voor aansluiting van een nieuw lid
  • Aansluitingsfiche R. Scaldis S.C.

 

Nadat u een document heeft afgedrukt en de nodige gegevens heeft ingevuld of heeft laten invullen, dient u deze in te leveren bij de clubsecretaris, Ann Van regemortel. Een ingescand copy van het ingevulde en ondertekende document mag eveneens worden doorgemaild naar scaldis@korfbal.be.