Zoals je wel zal weten is R.Scaldis S.C. vzw ingegaan op de vraag van de stad Antwerpen om te verhuizen naar het complex Wilrijkse Pleinen voor alle buitenwedstrijden en trainingsmomenten. De stad Antwerpen bouwt een volledig nieuwe accommodatie met kleedkamers op het complex en voorziet ook voor de clubs die hun hoofdactiviteit op de Wilrijkse Pleinen zullen hebben een afzonderlijke kantine.

 


Deze kantine wordt evenwel door de Stad ‘casco’ opgeleverd en R.Scaldis S.C. vzw staat vervolgens in voor de volledige inrichting van deze kantine.

De oplevering van deze casco kantine is voorzien in het najaar 2017. R.Scaldis S.C. vzw mikt om met de inrichting klaar te zijn voor het tweede gedeelte van het veldkorfbalseizoen 2017-2018.

R.Scaldis S.C. vzw heeft de afgelopen jaren goed gewerkt, maar de beschikbare middelen werden zoveel mogelijk terug geïnvesteerd in de sportieve werking. De vereniging moet dus externe fondsen aantrekken om deze kantine te realiseren.

De club gaat hiervoor obligatieleningen uitgeven onder haar leden en sympathisanten, om de nodige fondsen te verzamelen. Dit om zoveel mogelijk de rente kosten van een officiële lening te vermijden.

De club zal geen interesten betalen op het ontleende geld, maar de huidige intrestvoeten op spaargeld zijn zo laag geworden, dat we geloven dat vele onder jullie hun steentje zullen willen bijdragen aan dit nieuwe avontuur en dat jullie je club het benodigde geld zullen voorschieten.

Door de verhuizing zullen de kosten van het huren van de benodigde sportaccommodatie voor het veldseizoen aanzienlijk goedkoper zijn dan de huidige kosten. Het concessierecht en de kosten van het onderhoud van terreinen en kleedkamers op het Half Maantje zijn beduidend duurder. Op die manier kunnen we zonder problemen het ontleende bedrag terugbetalen.

In december zullen we jullie de details van de lening communiceren, hou dus nog iets van je eventuele eindejaarspremie over om aan de club te lenen. Januari is ook de maand waarop de meeste getrouwheidsintresten op spaarrekeningen worden gestort, vandaar dat we pas in januari onze lening zullen laten ingaan. Minimum leningsbedrag zal 50 euro bedragen, zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen. Looptijd van de lening zal 5 jaar bedragen.

We hopen daarenboven dat onze leden die er iets warmer inzitten dan gemiddeld, over de brug willen komen met grotere bedragen. Indien je 3,000 euro of meer zou kunnen missen gedurende meerdere jaren, neem dan aub contact op met Ken Bynoe, Ann Van regemortel of Pit Swinnen om de details te bespreken.

Onze welgemeende dank op voorhand,

Het Scaldis bestuur.